Novinky - Viniční tratě

 

Viniční tratě

V Mutěnicích jsou tak rozsáhlé plochy vinic proto, že zdejší geologické a klimatické podmínky přímo vyzývají k pěstování révy. Jedná se výhradně o sedimenty, ale nohem důležitější než horniny je půdní pokryv. V katastru Mutěnic a blízkém okolí se nejčastěji nacházejí černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložených na píscích, případně i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku. Jsou to tedy půdy lehčí a středně výsušné. O podnebí statistické údaje ukazují na velmi velký počet letních dnů s teplotami nad 25 °C, kterých je 53,3 dnů v roce. Dále na vysokou průměrnou teplotu v červenci 25,2 °C a roční průměrné množství srážek 500 až 600 mm. 330 hektarů mutěnských vinic je rozděleno do pěti tratí:

Mutěnská hora

Dubňanská hora

Vyšicko

Hraničky

Úlehle